نهم دیماه در چنین روزی مجروح شدن شیخ فضل الله نوری

1391/10/09

در چنین روزی در سال  1287 ه ش  شیخ فضل الله نوری روحانی جلیل القدری که رهیافت دینی خود را مخالفت با مشروطه صرف وبرخاسته از منویات غربی  ؛  بیان می داشت و خواستار مشروطه مشروعه بود ، از سوی  مخالفان مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح  شد . برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نهم دیماه در چنین روزی،راه اندازی تظاهرات گسترده مردم مشهد علیه

1391/10/09

نهم دیماه در چنین روزی ، راه اندازی تظاهرات گسترده مردم مشهد علیه رژیم پهلوی


در چنین روزی در سال 1357 هجری شمسی مردم غیور مشهد با راه اندازی تظاهرات گسترده علیه رژیم پهلوی،خواستار نابودی این رژیم شدند . بااوج گیری این تظاهرات عمال رژیم به سوی مردم حمله ور شدند و تنی چند از آنان را مجروح و شهید کردند . همچنین نظامیان رژیم پهلوی با حمله به  منزل حضرت آیت الله شیرازی ، عده‎ای را در منزل ایشان به شهادت رساندند.